Keynote Speech on “ทิศทางเศรษฐกิจอีสานหลังเปิดตลาดอาเซียนอย่างสมบูรณ์”

ศาสตราจารย์ ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย ประธานคณะมนตรีเพื่อสันติภาพและความปรองดองแห่งเอเชีย ได้ให้การต้อนรับโดย ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดี มทร.อีสาน เดินทางมาบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ทิศทางเศรษฐกิจอีสานหลังเปิดตลาดอาเซียนอย่างสมบูรณ์” จัดขึ้นโดยหอการค้าจังหวัดนครราชสีมาและหน่วยงานเอกชนในพื้นที่ ณ ห้องตะโกราย 3 อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เมื่อวันนี้ 29 กันยายน 2558

IMG_5026 IMG_5027IMG_5021IMG_5019IMG_5028IMG_5018           IMG_5025 IMG_5017IMG_5023IMG_5022IMG_5016IMG_5024        IMG_5012IMG_5011IMG_5015 IMG_5013 IMG_5010  IMG_5035IMG_5034IMG_5005

ร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ศาลาสหทัยสมาคม

ศาสตราจารย์ ดร.สุรเกียรติ เสถียรไทย พร้อมด้วยท่านผู้หญิงสุธาวัลย์ เสถียรไทย และคณะ ได้เดินทางมาร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2558

S__1720473 S__1720475 S__1720476 S__1720478  S__1646596S__1720483 S__22675575S__22675576

keynote speech on “Green Innovation for a Better Life” at the “7th Rajamangala University of Technology National Conference (7th RMUTNC)”

ศาสตราจารย์ ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน(มทร.อีสาน) ปาฐกถาพิเศษเรื่อง “Green Innovation for a Better Life” ในการประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งทื่ 7 ของมทร. ทั้ง 9 แห่ง ร่วมกันจัด โดยมี ผศ. ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดี, ดร.สรจักร เกษมสุวรรณ อุปนายก, ศาสตราจารย์ ดร.สมชาย วงศ์วิเศษ อธิการ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ศาสตราจารย์ ดร.เมธา วรรณพัฒน์ และนักวิชาการจากนานาชาติ ร่วมด้วย เมื่อ 1 ก.ย. 2558 ณ มทร.อีสาน นครราชสีมา

 
Professor Dr. Surakiart Sathirathai, Chairman of the University Council of the Rajamangala University of Technology Isan (RMUTI), gave a keynote speech on “Green Innovation for a Better Life” at the “7th Rajamangala University of Technology National Conference (7th RMUTNC)”, a conference co-organized by all 9 Rajamangala University of Technology campuses, consists of Assistant Professor Dr.Viroj Limkaisang, President of Rajamangala University of Technology Isan, Dr. Sorajak Kasemsuvan, Vice-President of Rajamangala University of Technology Isan Council, Professor Dr. Somchai Wongwises, Chancellor of King Mongkut’s University of Technology Thonburi, Professor Dr. Metha Wanapat, and international scholars on the 1st of September 2015 at Rajamangala University of Technology Isan Nakhon Ratchasima.

S__1548509 S__1548510 S__1548511 S__1548513 S__1548514 S__1548515 S__1548518 S__1548519 S__1548525 S__1548526 S__1548529 S__1548530 S__1548531 S__1548533 S__1548537

บรรยายพอเศษ หัวข้อ “โลกในศตวรรษที่ 21 : ความจริงที่ผู้นำยุคใหม่ต้องรู้”

Professor Dr. Surakiart Sathirathai gave a keynote speech on “The world in the 21st century: fact that new leaders must know” for new leaders in in a democratic system batch 5 held by the King Prajadhipok’s Institute at King Prajadhipok’s Institute 22nd of August 2558.

ศาสตราจารย์ ดร. สุรเกียรติ์ เสถียรไทย บรรยายพิเศษในหัวข้อ “โลกในศตวรรษที่ 21 : ความจริงที่ผู้นำยุคใหม่ต้องรู้” ในหลักสูตรผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย รุ้นที่ 5 จัดขึ้นโดย สถาบันพระปกเกล้า ณ สถาบันพระปกเกล้า เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2558

S__4981034 S__4981035 S__4981036 S__4981037 S__4981038 S__4981040 S__4981042 S__4981044 S__4981045 S__4981046

บรรยายพิเศษ TEPCoT รุ่น 8

Professor Dr. Surakiart Sathirathai gave a keynote speech for the Top Executive Program in Commerce and Trade (TEPCoT) Batch 8 on “Thailand’s Role Towards the ASEAN Community ”on the 23rd of April 2015 at the University of the Thai Chamber of Commerce.

ศาสตราจารย์ ดร. สุรเกียรติ์ เสถียรไทย บรรยายพิเศษในหัวข้อ “บทบาทเศรษฐกิจไทยต่อประชาคมอาเซียน” ในหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT) รุ้นที่ 8 จัดขึ้นโดย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย โดยมี รศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และผศ.ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมต้อนรับ ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558

 

S__4981047 S__4981048 S__4981049 S__4981052S__4981055 0005128_2S__4981053 

Invited to give a Keynote Speech : “CHALLENGES TO GLOBAL PEACE AND THE HIROSHIMA LEGACY”at The 2015 International Symposium

On 27 July 2015, H.E.Professor Dr.Surakiart Sathirathai, Chairman of the Asian Peace and Reconciliation Council had a meeting with H.E.Yoriko Kawaguchi, former Foreign Minister of Japan and APRC Council Member to discuss many APRC issues at the Imperial Hotel, Tokyo, Japan.

S__475275S__1261737 S__1261736

 

On 27 July 2015, H.E.Professor Dr.Surakiart Sathirathai, Chairman of the Asian Peace and Reconciliation Council had a meeting with H.E.Mr.Yasuo Fukuda, former Prime Minister of Japan to discuss about the tension in the South China Sea and Sea of Japan (East Sea)at the Imperial Hotel, Tokyo, Japan.

S__1261738S__1261739

On 28 July 2015, H.E. Professor Dr. Surakiart Sathirathai, Chairman of APRC was invited to give a Keynote Speech : “CHALLENGES TO GLOBAL PEACE AND THE HIROSHIMA LEGACY”at The 2015 International Symposium held by Institute for Peace Science, Hiroshima University at International Conference Hall, Hiroshima, Japan.

S__46712611227558_864746433581250_1069340711875118727_n 11822788_864746890247871_3579762073441394500_n

AsianSIL Inter-sessional Regional Conference 2015

Her Royal Highness Princess Bajrakitiyabha Mahidol attended the AsianSIL Inter-sessional Regional Conference 2015, provided a keynote speech during the opening ceremony and also participated as a panelist in the second plenary on “International Law and the Protection of Women & Children”.

DSC_1777DSC_1592DSC_1171

The conference, organized by the AsianSIL in partnership with Thailand’s Ministry of Justice and Thailand Institute of Justice (TIJ), will support Thailand’s continuous effort to mainstream the rule of law, justice and security in the Post 2015 Development Agenda with the goal to improve the lives of all people by strengthening the rule of law and criminal justice system as a means to achieve sustainable development. The theme of the conference is ‘The Rule of Law and Development Nexus: A New Deal for Asia?’.

The conference will seek to expand the Asia and Pacific regional network of law professionals and will for the first time bring together the United Nations into the AsianSIL network to discuss rule of law and sustainable development with an emphasis on the 2015 integration of the ASEAN nations to the ‘ASEAN Community’ and the ‘Asia Cooperation Dialogue’ (ACD) with academia, policy makers, private law firms, judges and prosecutors.

In the open plenary there were speeches by H.E. Mr. Direk Ingkaninanda, President of the Supreme Court of Thailand, H.E. Mr. Hassan Lahdah Saqr AL-Mohannadi, Minister of Justice of Qatar, and Professor Dr. Surakiart Sathirathai, President of AsianSIL, former Deputy Prime Minister and Minister of Foreign Affairs of Thailand and the Chairman of the Asian Peace and Reconciliation Council (APRC).

DSC_1523DSC_1471 DSC_1510  DSC_1597 DSC_1655

ศาสตราจารย์ ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย เดินทางเยือนเมืองชตรัสส์บูร์ก ณ ประเทศฝรั่งเศส ร่วมงาน World Meeting of the Societies for International Law จัดโดย French Society for International Law เมื่อ วันที่ 27-28 พฤษภาคม 2558

2671214026321S__13017115S__13017111S__2826713   

Invited to deliver a Keynote Speech for 2015 Boao Youth Forum for Asia

On 21 May 2015, invited to deliver a Keynote Speech for 2015 Boao Youth Forum for Asia (Hong Kong) “Asia in Restructuring: Vision and Action of Youth”

ศาสตราจารย์ ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย  รับเชิญกล่าวสุนทรพจน์หลัก สำหรับ 2015 Boao Youth Forum for Asia ณ ฮ่องกง ภายใต้หัวข้อ “Asia in Restructuring: Vision and Action of Youth”

S__12427740 S__12427730 S__12427717 S__12427715 S__12435469