ศาสตราจารย์ ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย ประธานคณะมนตรีเพื่อสันติภาพและความปรองดองแห่งเอเชีย (APRC) ได้เข้าพบ นาย บัน คี มุน เลขาธิการสหประชาชาติ ณ สำนักงานใหญ่ สหประชาชาติ กรุงนิวยอร์ค เมื่อ 10 มีนาคม 2558 (H.E. Professor Dr. Surakiart Sathirathai Paid a Courtesy call on H.E. Ban Ki-moon, Secretary-General of the United Nations at the United Nations Headquarters, New York City, USA.)

ศาสตราจารย์ ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย และสมาชิกคณะมนตรีมี ตันศรี ซายิด ฮามิด อัลบาห์ อดีตรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศมาเลเชีย, ศาสตราจารย์ ดร. เดวิด เคนเนดี้ จากคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัย           ฮาร์วาร์ด, และ นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ อดีตรัฐมนตรีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา รวมทั้ง ดร.กอบศักดิ์     ชูติกุล เลขาธิการคณะมนตรีฯ ได้เข้าพบ นาย บัน คี มุน ที่ สำนักงานใหญ่ สหประชาชาติ เพื่อหารือเรื่องความร่วมมือระหว่าง สหประชาชาติ กับ APRC ในเรื่องสันติภาพในเอเชีย

นาย บัน คี มุน ได้กล่าวชื่นชมการที่ APRC  สามารถรวบรวมอดีตผู้นำ, รัฐมนตรี, และนักวิชาการ ที่มีชื่อเสียงในภูมิภาคได้ถึง 24 คน มาทำงานอย่างอิสระ ไม่ขึ้นกับรัฐบาลใดใด เพื่อหาทางลดความขัดแย้ง ศาสตราจารย์ ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย ได้แจ้ง เลขาธิการสหประชาชาติ ถึงโครงการลดความตึงเครียดใน   ปัญหาความขัดแย้งในสิทธิเรียกร้องมนเรื่องเขตแดนทางทะเลในทะเลจีนใต้ระหว่าง จีน และ 5 ประเทศอาเซียน คือ อินโดนิเชีย, มาเลเชีย,บรูไน,เวียดนาม, และฟิลิปปินส์ ตลอดจนข้อเสนอของ APRC ในการ   สร้างเวทีการเจรจาเรื่องความร่วมมือทางเศรษฐกิจ เพื่อลดความตึงเครียดในความขัดแย้งเรื่องเส้นเขตแดน นอกจากนี้ APRC ได้รับการทาบทามจากบางประเทศในเอเชียกลาง ให้ช่วยในการหารือเรื่องความขัดแย้งในการใช้แม่น้ำของกลุ่มประเทศในเอเชียกลาง

On 10 March 2015, H.E. Professor Dr. Surakiart Sathirathai, Chairman
of the Asian Peace and Reconciliation Council (APRC) led the APRC delegation consisting of H.E. Tan Sri Syed Hamid Albar, Chairman of the Executive Board, H.E. Weerasak Kowsurat, Council Member and Professor Dr. David Kennedy, Council Member to paid a courtesy call on H.E. Ban Ki-moon, Secretary-General of the United Nations at the United Nations Headquarters, New York City, USA.

S__2007147 S__2007148 S__2007149

เข้าพบ พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม 6 มีนาคม 2558

ศาสตราจารย์ ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย ประธานสมาคมกฎหมายระหว่างประเทศแห่งเอเชีย (Asain Society of Internationnal Law – AsianSIL) พร้อมด้วยคณะกรรมการจัดการประชุมนานาชาติ ของ AsianSIL เข้าพบ พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พลเอก นิวัตร มีนะโยธิน ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรม นายชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม เพื่อนำเสนอเรื่องการจัดประชุมและขอบคุณกรณีที่กระทรวงยุติธรรม ได้เข้าร่วมเป็นหน่วยงานสนับสนุนการจัดประชุมใหญ่ราย ๒ ปี ของสมาคมกฎหมายระหว่างประเทศแห่งเอเชีย สมัยที่ ๕ (AsianSIL Biennial Conference) ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นที่กรุงเทพมหานคร ในระหว่าง วันที่ 26 – 27 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องรับรองกระทรวงยุติธรรม ชั้น 2 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ เมื่อวันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2558 เวลา 09.30 น.

DSC_2462

DSC_2450DSC_2510DSC_2451DSC_2458    

DSC_2445

DSC_2453DSC_2460