ศาสตราจารย์ ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย เดินทางเยือนเมืองชตรัสส์บูร์ก ณ ประเทศฝรั่งเศส ร่วมงาน World Meeting of the Societies for International Law จัดโดย French Society for International Law เมื่อ วันที่ 27-28 พฤษภาคม 2558

2671214026321S__13017115S__13017111S__2826713   

Invited to deliver a Keynote Speech for 2015 Boao Youth Forum for Asia

On 21 May 2015, invited to deliver a Keynote Speech for 2015 Boao Youth Forum for Asia (Hong Kong) “Asia in Restructuring: Vision and Action of Youth”

ศาสตราจารย์ ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย  รับเชิญกล่าวสุนทรพจน์หลัก สำหรับ 2015 Boao Youth Forum for Asia ณ ฮ่องกง ภายใต้หัวข้อ “Asia in Restructuring: Vision and Action of Youth”

S__12427740 S__12427730 S__12427717 S__12427715 S__12435469

Asia Cooperation Dialogue (ACD) Forum on “Belt and Road” Cooperation and Asia Business Conference 

ศาสตราจารย์ ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย  ร่วมงาน Asia Cooperation Dialogue (ACD) Forum on “Belt and Road” Cooperation and Asia Business Conference จัดขึ้นที่  นครฝูโจว, มณฑลฝูเจี้ยน, ประเทศจีน ระหว่างวันที่ 17-18 พฤษภาคม 2558

 

S__12427552 S__12427564

S__12427567 S__12427570 

S__12427583 S__12427584 S__12427588 S__12427596 S__12427604 S__12427608 S__12427621 S__12427623 S__12427625 S__12427628 S__12427662 S__12427665

ร่วมประชุม BOAO Forum for Asia Annual Conference 2015

ศาสตราจารย์ ดร สุรเกียรติ์ เสถียรไทย ประธานคณะมนตรีเพื่อสันติภาพและการปรองดองแห่งเอเชีย (APRC) ร่วมประชุม BOAO Forum for Asia Annual Conference 2015 ภายใต้หัวข้อ Asia’s New Future: Towards a Community of Common Destiny และได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารคนใหม่ของการประชุมโบอ่าวเพื่อเอเชีย(Boao Forum For Asia)ระหว่างวันที่ 27 – 28 มีนาคม 2558

Untitled-1Picture1 

H.E. Professor Dr. Surakiart Sathirathai, Asian Peace and Reconciliation Council Chairman, former Deputy Prime Minister and  Minister of Foreign Affairs of  Thailand met with APRC Vice Chairmen and Council Members H.E. Tun Abdullah Ahmad Badawi, former Prime Minister of Malaysia, H.E. Shaukat Aziz, former Prime Minister of Pakistan and
H.E. Li Zhaoxing, former Minister of Foreign Affairs of China.

S__2826721

H.E. Professor Dr. Surakiart Sathirathai, Asian Peace and Reconciliation Council (APRC) Chairman, former Deputy Prime Minister and  Minister of Foreign Affairs of Thailand and H.E. Shaukat Aziz, APRC Vice Chairman and former Prime Minister of Pakistan called on H.E. Zeng Peiyan, former Vice Premier of China.

Picture2 Picture3 Picture4 Picture5 Picture6 S__2826725

H.E. Professor Dr. Surakiart Sathirathai, Asian Peace and Reconciliation Council (APRC) Chairman, former Deputy Prime Minister and  Minister of Foreign Affairs of  Thailand and H.E. Shaukat Aziz, former Prime Minister of Kazakhstan called on H.E. Yasuo Fukuda, former Prime Minister of Japan.

Picture7 Picture8 Picture9

 

H.E. Professor Dr. Surakiart Sathirathai, Asian Peace and Reconciliation Council Chairman, former Deputy Prime Minister and  Minister of Foreign Affairs of Thailand met with Mr. Ratan Tata, Chairman of Tata Trusts.

Picture10 S__2826730 S__2826731