เข้าหารือ

Christine UN lunch_๑๘๐๗๒๐_0047 Christine UN lunch_๑๘๐๗๒๐_0003

เอกอัครราชทูตคริสตีน เบอร์เกนเนอร์ ผู้แทนพิเศษของเลขาธิการสหประชาชาติเรื่อง เมียนมา เข้าพบหารือกับ ศาสตราจารย์ ดร.สุรเกียรติ์  เสถียรไทย อดีตรองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะที่ปรึกษาระหว่างประเทศเรื่องรัฐยะไข่ เกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันในรัฐยะไข่ และแนวทางการรับผู้อพยพจากรัฐยะไข่ที่บังกลาเทศกลับคืนสู่เมียนมา ณ บ้านต้นสน สุขุมวิท กทม. เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม

ถกปัญหายะไข่

NPT 1707_๑๘๐๗๒๐_0062NPT 1707_๑๘๐๗๒๐_0058  NPT 1707_๑๘๐๗๒๐_0052

S__2670625 S__2670627

ศาสตราจารย์ ดร.สุรเกียรติ์  เสถียรไทย ประธานคณะที่ปรึกษาระหว่างประเทศเรื่องรัฐยะไข่ ประชุมคณะที่ปรึกษาเต็มคณะที่กรุงเนปิดอว์ เมียนมา และเข้าพบหารือกับผู้นำเมียนมา รวมถึงนางออง ซาน ซูจี ที่ปรึกษาแห่งรัฐ นายวิน ข่าย ทาน ประธานรัฐสภา และนายวิน มยินท์ ประธานาธิบดีเมียนมา เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม

เจิมตำรา

 

ไหว้ครูมทร.อีสาน 127_๑๘๐๗๒๐_0001 ไหว้ครูมทร.อีสาน 127_๑๘๐๗๒๐_0002 ไหว้ครูมทร.อีสาน 127_๑๘๐๗๒๐_0005 ไหว้ครูมทร.อีสาน 127_๑๘๐๗๒๐_0010ศาสตราจารย์ ดร.สุรเกียรติ์  เสถียรไทย นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ทำพิธีเจิมอุปกรณ์การศึกษาและตำราเรียน เนื่องในพิธีไหว้ครู ประจำปี 2561 ณ หอประชุม วทัญญู ณ ถลาง มทร.อีสาน ศูนย์กลางนครราชสีมา ในวันที่ 12 กรกฎาคม ที่ผ่านมา