เลี้ยงต้อนรับ H.E. Mr. Yashwant Sinha

ศาสตราจารย์ ดร. สุรเกียรติ์ เสถียรไทย ประธานคณะมนตรีเพื่อสันติภาพและการปรองดองแห่งเอเชีย (APRC) เลี้ยงต้อนรับ H.E. Mr. Yashwant Sinha อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอินเดีย และสมาชิกคณะมนตรีฯ เนื่องในโอกาสที่เดินทางมาเยือนไทย พร้อมครอบครัว โดยมี กอบศักดิ์ ชุติกุล เลขาธิการคณะมนตรีฯ และวีระศักดิ์ ฟูตระกูล ที่ปรึกษาประธานคณะมนตรีฯ เข้าร่วมด้วย ณ โรงแรมแมนดารินโอเรียนเต็ล กรุงเทพ เร็วๆ นี้

photo .JPG

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>