ถกปัญหายะไข่

NPT 1707_๑๘๐๗๒๐_0062NPT 1707_๑๘๐๗๒๐_0058  NPT 1707_๑๘๐๗๒๐_0052

S__2670625 S__2670627

ศาสตราจารย์ ดร.สุรเกียรติ์  เสถียรไทย ประธานคณะที่ปรึกษาระหว่างประเทศเรื่องรัฐยะไข่ ประชุมคณะที่ปรึกษาเต็มคณะที่กรุงเนปิดอว์ เมียนมา และเข้าพบหารือกับผู้นำเมียนมา รวมถึงนางออง ซาน ซูจี ที่ปรึกษาแห่งรัฐ นายวิน ข่าย ทาน ประธานรัฐสภา และนายวิน มยินท์ ประธานาธิบดีเมียนมา เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม