เข้าหารือ

Christine UN lunch_๑๘๐๗๒๐_0047 Christine UN lunch_๑๘๐๗๒๐_0003

เอกอัครราชทูตคริสตีน เบอร์เกนเนอร์ ผู้แทนพิเศษของเลขาธิการสหประชาชาติเรื่อง เมียนมา เข้าพบหารือกับ ศาสตราจารย์ ดร.สุรเกียรติ์  เสถียรไทย อดีตรองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะที่ปรึกษาระหว่างประเทศเรื่องรัฐยะไข่ เกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันในรัฐยะไข่ และแนวทางการรับผู้อพยพจากรัฐยะไข่ที่บังกลาเทศกลับคืนสู่เมียนมา ณ บ้านต้นสน สุขุมวิท กทม. เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม